fredag den 1. marts 2013

#Farsbarsel 66 - lad os øremærke ferien til familien

Der er ingen tvivl om at knægten, med sin unge alder er mere moderne og omstillingsparat end sin gamle Far.

Han har fået den ide, at vi skal give 12 ugers ferie til hver familie, i stedet for at øremærke 6 uger til kvinder og 6 uger til mænd, som den tvungne kvote er i dag.

Det gør selvfølgelig stort indtryk på Far, når sønnike pludselig synes det er fornuftigt at ændre signaler, men det er jo nok et udtryk for knægtens begyndende frigørelsesfase, som han er kommet i efter at have fået flere påvirkninger udefra . En af de vigtige pointer her på farsbarsel, har været, at vi synes man burde øremærke noget barsel til fædre, fordi det er en vigtig vej mod mere ligestilling på arbejdsmarkedet i forhold til både løn og stillinger. For det er der, det hele starter. Vi skal begynde at leve på en anden måde i familierne, så kvinder og mænd tager mere lige ansvar for familien, for det gør de ikke i praksis i dag.

"Far, du er bare så håbløs gammeldags. 
Du forstår åbenbart ikke moderne politik
og vælgeradfærd, som f.eks. når en vælger
 er skuffet over at ha stemt på en rød, 
fordi han fører blå politik, 
så er konsekvensen at 
næste gang stemmer de på en blå.
Det er da lige så naturligt,
som hvis man vil have mere ligestilling
så skal man skabe større incitament 
til forskellighed"

"Vitus, har du nu været inde
180grader igen? Skal vi
alligevel have filtre?
 

Alle de undersøgelser vi har fundet frem, viser jo også at hvis mænd tager barselsorlov så skabes der mere trivsel i familien. Så hidtil har vi ikke kunne finde argumenter mod fædrebarsel. Men man skal jo ikke blindt kæmpe mod en samfundsudvikling som understøttes af målrettede meningsmålinger. Det er trods alt en vigtig bestanddel af det moderne demokrati.
SE skal vi hjælpe mændene med at ta ansvar

Men så er knægtens argument, at jeg ikke har forstået, at den politiske verden i dag udelukkende er styret ud fra en neoliberal dagsorden, hvor det er op til den enkelte, hvordan de vil indrette deres liv, uafhængig af det øvrige samfund. Individets totale frihed er det vigtigste, derfor har han fået den ide at man skal gå den modsatte vej end øremærkning. F.eks. har ferie hidtid været opdelt med 6 uger til mænd og 6 uger til kvinder i hver familie, altså en slags kvote afhængig af køn. Men tænk nu, hvis man i stedet tildeler 12 uger til hver familie, så kan de selv vælge hvordan de vil fordele ferien mellem Far og Mor.

Det vil skabe vækst. Det vil betyde at Mor tager mere ferie, mens underne er små, for det er jo mødre der er bedst til det med de små børn. På den måde vil mor og barn knytte stærkere bånd og man kan spare på de offentlige daginstitutioner, fordi mors ferie bliver længere. Det vil også betyde en større indkomst for familien, for det er jo Far der tjener mest og hvis han arbejder mere, bliver hans løn endnu højere, som vi kender det allerede. På den måde vil familien blive mere velhavende og Far vil så have mulighed for at holde lidt ekstra ferie når drengene bliver store og kan lave noget der er mere naturligt med en Far. Det vil også sikre hele samfundsøkonomien et boost,  hvis flere mænd yder en ekstra indsats. De er trods alt højst lønnet, har højere stillingere og længere arbejdstid end kvinder.

Så i stedet for at skulle dele ferie op i regide regler med fordeling til mænd og kvinder, kunne vi gennem en liberalisering af ferieloven sikre, den enkelte familie den totale frihed til selv at fordele deres ferie, til fordel for en øget økonomisk vækst.

Noget tyder på at knægten har ret, for hvis vi ser på de seneste opinionsundersøgelser så viser de, at mens danskerne for tre år siden gerne så nybagte fædre på øremærket barsel, finder flertallet i dag, at det er en uacceptabel indgriben i privatlivet, som en Gallup viste sidste år.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar