torsdag den 3. januar 2013

#Farsbarsel 32 - Det er først for nylig, at mænd er begyndt at reflektere over deres køn

DAG 32

"Det er først for nylig, at mænd er begyndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet, følelsesliv og rollen som far. Derfor bliver mænd ramt hårdt, når de kommer i krise" sådan skriver MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR i publikationen "Når far i krise".
"Far, er det ikke sådan at  damer
aldrig siger tingene lige ud?
Så hvad tror du Mor vil fortælle os,
når hun har lagt de her bøger på bordet?
Synes du også vi to er i krise?"

"Lille ven, du skal ikke være så fordomsfuld. Jeg
tror ikke at Mor synes vi er i krise,
blot temmelig identitetssøgende"


I den kontekst så er vi på FARSBARSEL.dk topaktuelle og igang med at nedbryde et tabu.

Mor er startet på arbejde igen, så Vitus og jeg har fundet ind i rutinen igen og har lidt mere tid til fordybelse. Det betyde rat vi også har fået tid til at læse lidt bog.

Legitimt at mænd udtrykker følelser
Der er ingen tvivl om at det er blevet mere legitimt at tale om sine følelser som mand, men der er stadig store udfordringer for manden i at udtrykke de bløde følelser og samtidig bevare sit maskuline selvbillede. Det tror jeg også er en af årsagerne til at så mange mænd fravælger at være på barselsorlov og i det hele taget beskæftige sig med små børn.

Men der er gang i en positiv udvikling, hvor mænd får mere rum til at udtrykke sig, f.eks. er der de seneste år kommet en del bøger om mænd og deres identitet, skrevet af mænd og denne blog er vel også et udtryk for den udvikling. Lektor og mandeforsker ved Roskilde Universitet Kenneth Reinicke hilser i den før omtalte "Når far i krise"velkomment, at mænd offentligt taler om følelser.

"Det kan hjælpe uendeligt meget, at mænd offentligt taler om deres følelser. Det giver det en legitimitet og en naturlighed, og jo flere rollemodeller og historier, man kan få at spejle sig i, jo lettere er det at tale om følelser. Det er med til at fokusere på maskulinitetens pris og på den traditionelle forestilling om den ” rigtige mand”, som sidder dybt i både mænd og kvinder. Der er meget bevægelse undervejs i de her år og især på området ’mænd som fædre’. Jeg tror, det er gået op for mange mænd, at her kan man faktisk komme til at snyde sig selv. Jeg tror mænd stadig væk bliver forført af forestillingen om at lave stor karriere, men flere har indset, at det absolut også kan have en pris. Det er gået op for mange mænd, at det er begrænset, hvor mange børn de får, og at de altid kan arbejde. De vil ikke være fraværende fædre. Der er helt sikkert sket meget større kvalitative forandringer, og der er store reelle ønsker om forandringer, som endnu ikke viser sig i statistikkerne.

Fædrene tager ikke så meget barsel, men det er ikke, fordi de ikke vil, men fordi den danske barselsordning ikke skaber grundlag for det."

LÆS OGSÅ:

"Far, fint nok du vil være Pseudo-macho, 
men den  her julegave er altså for old school, 
det kan ikke bevæge sig 
og der skal ikke engang 
batterier i"
"Men lille ven farfar var jo tømrer og
du tager ikke skade af at

lære at bruge en hammer" 
Mandeforskeren Kenneth Reinicke, har beskæftiget sig med køn det meste af sin karrierer og jeg har tidligere brugt hans forskning, da jeg var formand for ligestillingsudvalget i Ringsted Kommune. Her lavede vi et projekt om "Blandet køn giver pote" som havde til formål at skabe mere kønsblanede arbejdspladser inden for de traditionelle kvinde- og mandeerhverv. Fordi vi mente at det blev mere dynamiske arbejdspladser ved at have begge køn repræsenteret og at de bidrog med forskellige kvaliteter. Det har jeg bl.a. skrevet om i antologien Midt i strømmen - om ligestilling, mainstreaming og mangfoldighed

Aktuelt har Kenneth Reineke udgivet bogen "Drenge og mænd i krise". Her sætter han fokus på de samfundsbetingede kønsnormer, der kan sende manden i krisen og selvom den handler om mænd i krise, synes Vitus og jeg den er interessant fordi den gør en del ud af at beskrive det særlige i maskuliniten.

Det synes Mor vist også, for hun havde lagt den å bordet til os før jul, men vi kastede os ikke lige over den med det samme. Som mænd opsøger vi ikke lige frem bøger med en titel som "Drenge og Mænd i krise"

Men der er faktisk interessant bog. Den handler om, hvordan drenge og mænd forholder sig til deres eget køn , men i stor udstrækning også om, hvordan det offentlige har forholdt sig til mænd. Og her kan også findes nogle af grundene til, at drenge og mænd som måtte befinde sig i kriser, ikke spørger om hjælp.

Rigtige mænd søger ikke hjælp
DR har lavet en udsendelse med Kenneth Reinicke  hvor de snakker om temaet for bogen, med udganspunkt i at mænd stadig er underlagt traditionelle forestillinger om, hvordan rigtige mænd kan og bør gebærde sig.

I optakten til udsendelsen forklare Reinecke at udfordringen ligger i at udfordre mænd uden at pille maskuliniteten af dem, og de offentlige myndigheder skal derfor blive bedre til at udforme rekrutteringsstrategier, der kan appellere positivt til drenge og mænd.

For selvom mænd stadig har mange privilegier i samfundet, er det vigtigt at få vendt skuden. Selvom den traditionelle kønsarbejdsdeling og samfundsorden måske ikke har været til fordel for kvinderne, er det heller ikke sikkert, den har været til fordel for mændene. Så den tilnærmelse af kønnene, vi er vidne til i de her år, kan der være mange positive aspekter ved.

Knægten og jeg har med interesse dyrket om vi kan finde nogle svar på hvordan vi kan holde barselsorlov uden at maskuliniteten pilles af os.

LÆS bogen

Drenge og mænd i krise

80 % af de mennesker, som dømmes for en lovovertrædelse, er mænd. Mænd lever gennemsnitligt ca. 4 år kortere end kvinder. Mellem 80 og 90 % af hjemløs....

HØR udsendelsen
Kunsten at vedligeholde en mand
Agenda 09. december 2012 kl. 16:03 på P1


Ingen kommentarer:

Send en kommentar