tirsdag den 22. januar 2013

#farsbarsel 47 - Der er økonomisk vækst i ligestilling

Som jeg skrev om i går, så har knægten bestemt sig for at han nu er så stor, at han sover om natten og til gengæld er vågen om dagen. Det betyder at Far også må forsøge at ændre døgnrytme, for en vågen dreng er ensbetydende med at han forventer fuld opmærksom, sådan ca hele tiden. I omlægningen af vores liv bliver der derfor læst mere end der bliver skrevet, for det er ligesom lidt nemmere i afbrudte tidsintervaller af 2 minutter. Det er lidt vanskeligere at dele læseoplevelserne, men vi vil forsøge. I dag er så også vores stressdag med både babysalmesang og babysvømning, men vi venter med at skrive om det enormepres vi to drenge føler i den anledning.

Men jo mere vi dykker ned i kønsdebatten jo flere undersøgelser og artikler dukker der op med gode argumenter for at vi skulle gøre noget mere ved den der manglende ligestilling. Mens der er forsvindende få der påviser negative effekter ved mere ligestilling mellem kønnene eller mere barsel til fædre. Stort set kun ultraliberalisternes argument om at det er op til den enkelte at vælge og skabe ligestilling findes mod de incitamenter der kunne skabe mere ligestilling og jeg taler ikke om tvang eller kvoter, som vi tidligere har skrevet om. #farsbarsel 29 - skal vi hjælpe mændene med at ta ...

"Far, det her er kedeligt
skriver OECD og den der kulturradikale
sprøjte slet ikke noget om MIG,
for det skal jo handle om mig"

"Jo lille skat, på en måde, for de skriver sådan set,

at det skaber vækst hvis flere mænd holder barsel"
I ugens løb omtalte Politiken en økonomisk analyse fra OECD, der påviser at der er økonomisk vækst i øget ligestilling. Det bør jo være brændstof til at man også på de bonede gulve begynder at interesserer sig lidt mere for ligstillingsdagsordnen. At man erkender at man er nødt til at gøre en ekstraordinær indsats, hvis man vil opnå større lighed mellem mænd og kvinder.

Undersøgelsen viser det kan betale sig,også på bundlinien. Så hvem ved, måske kommer der pludselig et kapitalpres FOR mere ligestilling, og så skal det nok rykke det som politikerne ikke formår. Som Politiken skriver, så tager debatten om ligestilling mellem kønnene tager ofte afsæt i moral, værdier og politiske holdninger. Men manglende ligestilling mellem kvinder og mænd er også dårlig udnyttelse af den talentmasse, der er til stede i den arbejdsstyrke, som potentielt er til rådighed.

Gevinsten ligger i at udnytte større kvindelige talenter end halvstore mandlige
Politiken slutter artiklen med en ukommenteret konstatering som jeg tror er en væsentlig del af årsagerne til at the establishment ikke ønsker rigtige forandringer "Gevinsten ligger i at udnytte større kvindelige talenter end halvstore mandlige." Reelle forandringer kan derfor true dem der sidder på den reelle magt, altså mændene.

Undersøgelsen der henvises til er 'Closing the Gender Gab', som OECD offentliggjorde kort før årsskiftet.

Det er således mest den internationale scene rapporten beskæftiger sig med, hvor der i andre lande findes et kæmpe vækstspotientiale i at få flere kvinder i uddannelse eller til at blive erhvervsaktive, en gevinst som er knap så stor i Danmark. Men den skriver også om danske forhold.

I Danmark har vi ikke for nuværende stort behov for at udvide arbejdsudbuddet i de kommende år, da der er arbejdsløshed. Vi bliver længere på arbejdsmarkedet, da pensionsalderen er på vej op, men sådan er det jo....

Vi lever i den selvforståelse i Danmark, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet i et omfang, som i høj grad svarer til mændenes. Det er også til dels rigtigt, men der er nu alligevel væsentlige forskellige i mænds og kvinders arbejdsmarkedsposition.

Politiken opgjorde i deres omtale erhvervsfrekvenserne for de 18-64-årige til 75 procent for mændene og 71 procent for kvinderne i 2011. En del af disse årgange er uddannelsessøgende og efterlønsmodtagere, og ser man på de 25-59-årige er tallene 83 procent for mænd og 79 for kvinder. I begge tilfælde en forskel op til 4 procentpoint.

Børneinstitutioner, bedre løn
Årsagerne til kvindernes lidt lavere erhvervsdeltagelse er mange, men fødsel, barselsorlov, børnepasning og husholdning er blandt forklaringerne. Dermed er det også oplagt, at forudsætningerne for at udnytte den resterende arbejdskraftreserve blandt danske kvinder. Det handler både om børneinstitutioner og løn, så der skabes et lige så stort incitament for kvinder som mænd i at være erhvervsaktive. Kvinder tjener i gennemsnit 16 procent mindre end mænd i OECD-landene. Kvinder i Danmark har over 40 procent flere sygedage end mænd, oven i det har kvinder har generelt et højere fravær fra arbejdsmarkedet pga. barns sygdom end mænd.

Skal potentialet i talentmasen udnyttes til fulde, er det naturligvis også vigtigt at arbejde med værdier, så mænd får større lyst til at dele arbejdet i hjemmene ligeligt. Og kvinder i højere grad får lyst til at vælge nogle af de uddannelser og karrierer, der er overvejende mandsdominerede i dag.

Men en vigtig faktor i forhold til en øget ligestilling er at få mændende til at tage sig mere af deres små børn, hvor talrige undersøgelser vi ser at mandlig barselsorlov er et vigtigt incitament. 

Vi ku jo starte med at øremærke en del af barselsorloven til mænd. 

LÆS #farsbarsel 29 - skal vi hjælpe mændene med at tage ansvar

Lidt supplerende oplysninger til omtalte OECD rapport.
Sygefravær
Grafik: TV2 Finans
Stadig flest kvinder
I alle sektorer er har kvinder 40 til 50 procent flere sygedage end mænd.
Det er hovedsageligt derfor, kommunernes og regionernes sygefravær er højst, da der er 77 procent kvinder ansat i kommuner og 79 procent i regionerne, mens andelen er 44 procent i staten og kun 37 procent i den private sektor, oplyser Danmarks Statistik.

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET
I følge rapport fra Danmarks Statistik  
2011
Børn og arbejdsliv viser bl.a. at: 
• Kvinder har generelt et højere fravær fra arbejdsmarkedet pga. barns sygdom end mænd. 
• Det graviditetsbetingede fravær er steget – der sygemeldes flere og i længere tid end tidligere. 
• Kvinder afholder langt den største del af barselorloven, men udviklingen i mænds andel af barselorloven er stigende. 
• Ved hver tredje fødsel, hvor forældrene har ret til barseldagpenge, er det kun moderen, der afholder orlov. 
• Stillingsbetegnelse har statistisk sammenhæng med, om mænd afholder barsel. Jo højere mænds uddannelse er, jo mere barsel afholder de. 
• Islandske mænd afholder længst barselorlov i Norden. Islandske mænd udgør desuden knap halvdelen af det samlede antal, der holder barselorlov i Island.  


Ingen kommentarer:

Send en kommentar