torsdag den 13. december 2012

#Farsbarsel 15 - Mænd gider (stadig) ikke støvsuge

DAG 11

”FAR, hvis man tager udgangspunkt i en freudiansk analyse,
tror du så ikke at støvsugning appellerer til kvinderne,
 fordi støvsugeren er designet så fallistisk?”
”Øhhh tjo hmmm, men det kunne jo også være fordi det var
meget praktisk med sådan et rør
og en pose der kan tømmes ind i mellem”
Sådan skrev DR 07. MAR. 2010 og selv om man skulle tro det var længere siden man kunne lave en sådan overskrift.

Desværre holder overskriften nok stadig. Det er der mange årsager til og desværre nok en del af dem, der ikke lige er til ændre fordi det handler om kultur, tradition og opdragelse. Vitus og jeg har dog snakket om at gøre noget ved det.

Det handler selvfølgelig om meget mere end en mand tre måneder på barselsorlov eller en dreng, der støvsuger. Men selve det, at hvis ikke man gør en ekstraordinær indsat for at ændre kønsrollemønstret i den enkelte familie, så bliver udfordringen endnu større på samfundsmæssig plan. Ligestilling mellem kønene handler om, at sikre sammenhæng i vores samfund på et helt overordnet plan, hvor vi i dag ser indikationer på at drenge og mænd sakker bagud i forhold til en række af de samfundsmæssige indikatorer vi normalt måler udvikling på. Det gælder f.eks. på uddannelseområdet, hvor drengene stadig sakker bagud med hensyn til uddannelsesniveau, således at næsten 2/3 af studenterne i hver ny årgang er piger, og næsten 2/3 af restgruppen uden uddannelse er drenge. Og sådan at 57 procent af kvinderne tager en videregående uddannelse mod 42 procent af mændene (2009), og 82,4 procent kvinder opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse mod 74 procent mænd.

Det er da også pigerne, som er best til at bryder den sociale arv, mens drengene gør det modsatte, som en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste sidste år.

Vitus og jeg er blevet enige om at der er rigtig mange ting på spil her i vores maskuline barselsverden og det handler om at gøre noget, hvis ikke samfundet skal knække endnu mere over. Det vil vi tage med i den lidt større artikel, som vi arbejder på i de næste måneder. Som udgangspunkt tror vi nemlig at det i høj grad hander om, at vi har indrettet en matriarkalsk offentlig sektor, når det kommer til mødet med vores børn i institutioner og uddannelsessystem. Dermed opstår et feminint værdisæt som kan være vanskeligt for mange drenge at finde ind i, med den konsekvens at de dropper ud.

"Hvad har det egentlig med støvsugning hjemme hos os at gøre" spørger den lille opmærksomt. "Jo ser du lille ven, hvis ikke vi får skabt en anderledes holdning til de såkaldt huslige pligter og børnepasning, så får vi aldrig tiltrukket flere mænd til erhverv som pasning og skoler, hvilket jeg tror er en forudsætning for at få ændret den negative spiral som vi mænd er ramt af."

Så kom du bare igang med støvsugeren unge mand.


Hvad var det DR skrev tilbage i 2010:
Mændene er stadig ikke for hurtige i startblokken, når det gælder om at putte mad i køleskabet eller få gang i støvsugeren.
En undersøgelse fra Analyse Danmark foretaget for Nyhedsbrevet 3F viser, at det primært er kvinderne, der står for tøjvask, rengøring og de daglige indkøb.
Blandt 1430 adspurgte 3F´ere svarer 47,3 procent af kvinderne, at det overvejende er dem, der tager turen til supermarkedet for at handle ind mod 18,2 procent af mændene.

Kvinder vælger pligter til

Når det gælder om at holde hjemmet rent, så svarer 60 procent af kvinderne, at det stort set er deres job.
- Mange kvinder orker jo ikke at se mændene blander en rød sok med det hvide vasketøj, så er det nemmere at vaske selv. Og mange kvinder vælger selv at stå i køkkenet og bage med ungerne, fordi det er hyggeligt, siger lektor og Karen Sjørup, der forsker i ligestilling.
Undersøgelsen viser dog store udsving rundt omkring i landet. De fynske mænd er bedst til at hjælpe med rengøringen, mens midtjyske mænd er gode til at få hentet børnene.

Hende der Karen Sjørup og hendes holdning til den manglende ligestilling vender jeg tilbage til, for det kan man godt nok have andre holdninger til.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar