torsdag den 27. december 2012

#farsbarsel 29 - skal vi hjælpe mændene med at ta ansvar?

I dag er Mor ude på forside af Politiken og forsvare ideen om, at reservere en del af barselsorloven til mænd. Mor skal også i TV2 News i aften og GoMorgen Danmark .

Ud over vi ikke lige ser så meget til hende Mor, så synes Vitus og jeg, at det er en god ide med øremærket barsel. Ikke kun fordi  knægten og hans gamle far synes det er fantastisk dejligt, men også fordi der er så mange undersøgelser og indikatorer der viser, at det gavner hele familien og skaber mere dynamik på arbejdsmarkedet, hvis mænd tager en større del af barselsorloven.
LÆS: Far på barsel gavner hele familien | Kristeligt Dagblad 7. apr 2012 – I dag er det stadig de færreste fædre, der vælger at tage barselsorlov. Det ærgrer flere eksperter, der peger på, at der er fordele at hente for ...

"Far, hvorfor vil Mor tvinge flere far'ar på barselsorlov?
er det ikke bare en måde at få mændene
 til at lave 
alt i hjemmet
og undertrykke mændene endnu 
mere
og få dem til at føle sig kastreret lige som dig?"


"Lille skat, Mor vil ikke tvinge nogen, men give bedre 

muligheder og jeg føler mig ikke kasteret, kun 
lidt truet på min maskulinitet og lad
så vær med at antyde sådan noget knægt"


(Red. Du kan læse om kastrationsangst ved at
 starte på forfra på bloggen 
Det handler ikke om at tvinge fædre på barsel mod deres vilje, men om at lave reglerne så en del af barslen er til faderen og en del er til moderen. På den måde kan familierne selv vælge om de vil bruge både mor og fars barsel. At lave sådanne regler skal motiverer flere fædre til at tage barselsorlov. Hvis vi ser på udviklingen i andelen af fædre på barsel halter vi gevaldigt bagud i Danmark i forhold til Norge, Sverige og Island, hvor de har forskellige former for øremærket barsel og gode erfaringer med det - se mere. Hvad er det egentlig som det patriarkalske Danmark frygter ved at dele barselsorlov op med en del til mænd og kvinder?

De politiske argumenter mod barselsorlov, som f.eks. i dagens Politiken  har stort set kun en pointe, nemlig at det skal være op til de enkelte familier selv at bestemme. Det er vel egentlig også det regeringen lægger op til med deres øremærkning af en del af orloven og det man har gjort i norden. Så modstanden må bygge på noget andet? Jeg håber inderligt ikke at modstanden bygger på den traditionelle opfattelse af, at det nu engang er mødre der er bedst til det med børn og hus.

Når vi to drenge herhjemme sidder og forsøger at finde objektive argumenter fra modstanderne mod øremærket barsel til mænd, så står der kun denne gammeldags og paterikaelske årsag tilbage, udtalt eller ej, "det der med barsel er vist ikke noget for mænd" (og jeg ved ikke helt hvorfor vi altid kommer til at sige det på jysk).

LÆS Derfor er fædre vilde med barsel - Søndagsavisen 22. maj 2012 – Mænd frygter at kede sig på barselsorloven. Men langt de fleste ender med at nyde tiden alene med barnet.

Knægten og jeg er selv generelt modstander af kvoter, men synes der bør gøres en ekstraordinær indsats for at ændre vores kulturelle mønster, der understøtter at barsel og børnepasning er noget kvinder primært sørger for. Det står nemlig ret skævt til i Danmark til med barselsorloven, til trods for at danske forældrepar i dag har mulighed for frit at fordele 32 ud af 48 ugers barselsorlov imellem sig, er det stadig de færreste, der benytter sig af ordningen. Mor holder stort set hele barslen, og de danske fædre står således kun for 7,7 procent af den samlede barselsperiode, viser tal fra 2011.

Det påvirker hele arbejdsmarkedet, for når det gælder barselsorlov, er kvinderne seks gange så meget væk fra arbejdspladsen som mændene, som det fremgår af de seneste tal fra Danmarks Statistik. Dermed er den voldsomme forskel i barselsorlovsperiode mellem mænd og kvinder i Danmark en medvirkende årsag til at skabe ulighed mellem mænd og kvinders muligheder på arbejdsmarkedet.

Hvis vi sammenligner med det øvrige norden taler tallene også deres tydelig sprog. Når det kommer til at tage del i barslen, ligger danske mænd i bunden sammenlignet med mænd fra andre nordiske lande. Tal fra Nordisk Socialstatistiks komité (NOSOSKO) viser, at mens svenske mænd står for en fjerdedel af barslen og islandske for en tredjedel, er der altså kun tale om lidt over syv procent for danske mænds vedkommende.
Den danske professor i økonomi ved Aarhus Universitet Nina Smith kom i et interview i marts i år til HK med sit bud på, hvad Danmark kan lære af de andre lande. Hun siger blandt andet:

- Min vurdering er, at den eneste løsning på at få mere ligestilling på arbejdsmarkedet i forhold til både løn og stillinger, er at sikre en mere lige fordeling af barselsorloven. For det er der, det hele starter. Vi skal begynde at leve på en anden måde i familierne, så kvinder og mænd tager mere lige ansvar for familien, for det gør de ikke i praksis i dag.

Det er en voldsom udtalelse om at mænd ikke tager et lige ansvar for familien, men jo mere Vitus og jeg i vores fælles barselsorlov dykke ned i statistikker og undersøgelser viser der sig desværre et billede af danske mænd, som nogle der ikke mener de skal beskæftige sig med små børn og husholdning generelt. Det er en grov generalisering og heldigvis er der enkelt eksempler på det modsatte, men knægten og jeg kan godt blive lidt pinligt berørte på vores køns vegne. Derfor er vi da også glade for at bl.a. mor vil kæmpe den politiske kamp for, at vi får ændret kulturen så flere mænd tager del i ansvaret og får del i den fantastiske oplevelse det er at være tæt på sit barn i HELE opvæksten (også før de kan begynde at spille fodbold)

Og så er der altså også en række andre argumenter af en karakter som mænd ellers nok plejer at kunne forstå
LÆS Fædre på barsel får bedre sex - og mere til – metroXpress
10. okt 2012 – Onsdag kom det frem, at regeringen har valgt at udskyde en længe ventet øremærkning af barselsorlov til mænd. Både fagbevægelsen og ...

Så er der også lige det med mødrene som ikke vil give deres mænd lov og plads til at tage barselsorlov, men det vil Vitus og jeg skrive mere om en anden dag
LÆS Giv slip, når far skal på barsel!Når dit barns far går på barsel efter dig, får du første store lektion i en svær og vigtig mor-disciplin: At give slip. Nu skal du ikke længere have hovedansvaret og ...

Se mere om de nordiske erfaringer....

Ingen kommentarer:

Send en kommentar